Imię i Nazwisko
Firma
*/pole obowiązkowe/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Kraków przy ul. Widłakowa 67 B, zwany dalej Administratorem; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom . 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust 1 pkt a 4) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Dowiedz się więcej na Polityka Prywatności
Chose the correct answer.
1. Which verb means ‘to want’?
2. Which verb means ‘to have’?
3. Which sentence is correct?
4. Which sentence is correct?
5. Which sentence is correct?
6. Which sentence is correct?
7. Which word means ‘girl’?
8. Which word means ‘brother’?
9. Which word means ‘autumn’?
10. Which word means ‘when’?
11. Which word means ‘where’?
12. Which word means ‘who’?
13. Which sentence is NOT correct?
14. Singular - plural, choose the right answer:
Man -
Opa -
Brief -
Tafel -
Vrouw -
15. One word is missing, choose the right word (indicating place):
De krant ligt ______ de tafel.
Het is warm ______ Spanje.
Ik ben op bezoek ____________ familie.
16. One word is missing, choose the right word (indicating time):
De les begint __________ 8 uur.
________ maandag heb ik gewerkt.
We praten Nederlands __________ de les.