„KIERUNEK KARIERA”

– realizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dowiedz się więcej:
https://everest.edu.pl/bony-szkoleniowe/
https://www.pociagdokariery.pl/

„MAŁOPOLSKIE BONY SZKOLENIOWE”

– realizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Dowiedz się więcej:
https://everest.edu.pl/kursy-dofinansowane-dla-firm-mbon/
http://www.mbon.pl/

„Sięgnij po dotację na własną działalność”

W związku z realizacją projektu projektu „Sięgnij po dotację na własną działalność” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (działanie 7.3. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia) informujemy, że od dnia

13.02.2017 roku

rozpocznie się nabór dokumentów rekrutacyjnych osób ubiegających się o udział w projekcie. Nabór zakończy się w dniu

20.02.2017 roku

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o udział w projekcie ( Regulamin rekrutacji) oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie projektu : www.dotacjawlasnadzialalnosc.pl