„KIERUNEK KARIERA”

– realizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dowiedz się więcej:
https://everest.edu.pl/bony-szkoleniowe/
https://www.pociagdokariery.pl/

„MAŁOPOLSKIE BONY SZKOLENIOWE”

– realizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Dowiedz się więcej:
https://everest.edu.pl/kursy-dofinansowane-dla-firm-mbon/
http://www.mbon.pl/

„Sięgnij po dotację na własną działalność”

W związku z realizacją projektu projektu „Sięgnij po dotację na własną działalność” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (działanie 7.3. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia) informujemy, że od dnia

13.02.2017 roku

rozpocznie się nabór dokumentów rekrutacyjnych osób ubiegających się o udział w projekcie. Nabór zakończy się w dniu

20.02.2017 roku

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o udział w projekcie ( Regulamin rekrutacji) oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie projektu : www.dotacjawlasnadzialalnosc.pl

The combination of both drugs drastically decreases blood flow in the coronary arteries, temporary side effects are observed such as headache, sexual performance and normal intimate life of men. Do not combine Cialis tablets-viagra.com with any other medications used to treat ED. Consult with your doctor to make sure you will not harm your health.

You must be logged in to post a comment.