Szanowni Państwo,
zbliża się koniec roku szkolnego, dlatego chcieliśmy zapytać o Państwa opinie na temat kursów językowych.

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.

Udział w ankiecie jest anonimowy.
Proszę wybrać zajęcia, na której Pani / Pan uczęszcza:

A. Ocena z kursu

1. Jak ocenia Pan/i jakość prowadzonych kursów językowych

2. Czy zauważył/a Pan/i postęp w nauce?

3. Czy odpowiada Pani/Panu tempo pracy na lekcji?

4. Jak ocenia Pan/i dobór i jakość materiałów używanych podczas zajęć?

B. Ocena nauczyciela

1. Jak ocenia Pan/i wiedzę i kompetencję lektora?

2. Jak ocenia Pan/i przygotowanie lektora do prowadzonych zajęć?

3. Jak ocenia Pan/i umiejętność przekazywania wiedzy i wyjaśniania trudnych zagadnień przez lektora?

4. Jak ocenia Pan/i kontakt lektora z grupą?

C. Ocena zajęć on-line

1. Jak ocenia Pan/i jakość kursów językowych prowadzonych on-line pod względem merytorycznym?

2. Jak ocenia Pan/i jakość kursów językowych prowadzonych on-line pod względem technicznym?

3. Czy Pan/i aktywność na zajęciach zmieniła się w porównaniu do zajęć stacjonarnych?

4. Jak ocenia Pan/i sposób udostępniana materiałów na zajęciach on-line?

5. Czy chciałby/aby Pan/i uczestniczyć w zajęciach on-line w przyszłości?

Komentarz: