Test z języka Duńskiego

Proszę wybrać jedną poprawną odpowiedź do każdego zdania.

Jeśli nie znasz odpowiedzi, opuść pytanie. Poziom trudność wzrasta dlatego możesz w dowolnym momencie przerwać rozwiązywanie testu i wysłać niepełny test.

*Imię i Nazwisko
*Email
Treść zapytania:
*/pole obowiązkowe/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Kraków przy ul. Widłakowa 67 B, zwany dalej Administratorem; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom . 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust 1 pkt a 4) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Dowiedz się więcej na Polityka Prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Kraków przy ul. Widłakowa 67 B, zwany dalej Administratorem; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom . 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust 1 pkt a 4) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Dowiedz się więcej na Polityka Prywatności
1) De welverdiende beloning beston_ uit een envelop met inhoud.
2) Zijn moeder weet altijd precies te vertellen, wat er gebeur_.
3) De door hem versprei_e geruchten werden door niemand serieus genomen.
4) Het al eerder verwach_ bericht werd pas vanmorgen bekendgemaakt.

5) Wij vieren dit jaar mijn verjaardag, ___________ ik daar eigenlijk geen tijd voor heb.
6) De meerderheid van de leden __________ voor dit voorstel.
7) Die politicus deed een aantal markante uitspraken.
8) Wat ________ mooie jurk!
9) Een kleine jongen is een ___________,

10) Jan? Ik heb ________ gebeld.
11) Op _______ moment ging de telefoon.
12) Mijn opa geeft me _______ horloge.
13) Zij studeert _______ de universiteit.
14) Heb je trek _______ en glas wijn?

15) Eerst moet u rechtdoor en dan de brug ________.
16) Dat is de jongen, ___________ heb ik gisteren gesproken.
17) Bedien je gerust ________ deze lekker hapjes.
18) _______ zijn woorden kon ik afleiden dat het erstig is.

19) Iedereen is verantwoordelijk _______ zijn eigen daden.

20) Verlang je ook _______ je vaderland?
21) Wat scheelt er¬_________?

22) Het ruikt hier ________ benzine.
23) Hij gaat gebukt _________ zorgen.
24) Ben jij er_________ de hoogte dat we morgen een wiskunderepetitie hebben?
25) Onderstaand bericht betreft een _______ van het ministerie.

26) Zij is _______ lid van de zwemvereniging.
27) _______ leraar is een man die les geeft.
28) Bij ________ van deze medicijn kunt u niet autorijden.
29) Hij is doctor in de Nederlandse ___________.
30) Alle _________ wijzen erop dat er in de situatie verbetering komt.
31) Ze moesten altijd hun _________ kousen dragen.
32) Ik help hem zijn kamer ____________.
33) Ik zal zien het boek ____________.
34) Ik ________ naar het park gewandeld.
35) Ze ___________ voor het examen geslaagd.
36) Ik ________ zijn voorbeeld gevolgd.
37) Het glas is ______________.
38) 38. Hij heeft het begrip ______________.
39) Jan en Leni hebben een huisje, maar _________ is erg klein.
40) Zie je die druiven? _______ zijn niet duur!
41) Men dient zich op tijd aan te melden. _______ is u reeds eerder medegedeeld.

42) _________ vind ik aardig, maar haar niet.
43) Ik ga volgende week met vakantie, ________ ik erg leuk vind.
44) U dient een grammatica aan te schaffen, zonder _______ u de taal niet kunt leren.
45) Het meisje gaat _________ met haar vrienden.
46) Heb je de trompet gehoord? Ja, ik heb _________ gehoord.
47) Hij heeft er vaak ________ getwijfeld of zijn beslissing goed was.
48) Ook al ben ik moe, ___________________________.

49) Ik kwam te laat __________ de trein vertraging had.
50) We gaan eten; ___________ dek ik de tafel.