Proszę wybrać jedną poprawną odpowiedź do każdego zdania.

Jeśli nie znasz odpowiedzi, opuść pytanie. Poziom trudność wzrasta dlatego możesz w dowolnym momencie przerwać rozwiązywanie testu i wysłać niepełny test.

*Imię i Nazwisko
*Email
Treść zapytania:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 13A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 13A.
* Pola obowiązkowe
1) De welverdiende beloning beston_ uit een envelop met inhoud.
2) Zijn moeder weet altijd precies te vertellen, wat er gebeur_.
3) De door hem versprei_e geruchten werden door niemand serieus genomen.
4) Het al eerder verwach_ bericht werd pas vanmorgen bekendgemaakt.

5) Wij vieren dit jaar mijn verjaardag, ___________ ik daar eigenlijk geen tijd voor heb.
6) De meerderheid van de leden __________ voor dit voorstel.
7) Die politicus deed een aantal markante uitspraken.
8) Wat ________ mooie jurk!
9) Een kleine jongen is een ___________,

10) Jan? Ik heb ________ gebeld.
11) Op _______ moment ging de telefoon.
12) Mijn opa geeft me _______ horloge.
13) Zij studeert _______ de universiteit.
14) Heb je trek _______ en glas wijn?

15) Eerst moet u rechtdoor en dan de brug ________.
16) Dat is de jongen, ___________ heb ik gisteren gesproken.
17) Bedien je gerust ________ deze lekker hapjes.
18) _______ zijn woorden kon ik afleiden dat het erstig is.

19) Iedereen is verantwoordelijk _______ zijn eigen daden.

20) Verlang je ook _______ je vaderland?
21) Wat scheelt er¬_________?

22) Het ruikt hier ________ benzine.
23) Hij gaat gebukt _________ zorgen.
24) Ben jij er_________ de hoogte dat we morgen een wiskunderepetitie hebben?
25) Onderstaand bericht betreft een _______ van het ministerie.

26) Zij is _______ lid van de zwemvereniging.
27) _______ leraar is een man die les geeft.
28) Bij ________ van deze medicijn kunt u niet autorijden.
29) Hij is doctor in de Nederlandse ___________.
30) Alle _________ wijzen erop dat er in de situatie verbetering komt.
31) Ze moesten altijd hun _________ kousen dragen.
32) Ik help hem zijn kamer ____________.
33) Ik zal zien het boek ____________.
34) Ik ________ naar het park gewandeld.
35) Ze ___________ voor het examen geslaagd.
36) Ik ________ zijn voorbeeld gevolgd.
37) Het glas is ______________.
38) 38. Hij heeft het begrip ______________.
39) Jan en Leni hebben een huisje, maar _________ is erg klein.
40) Zie je die druiven? _______ zijn niet duur!
41) Men dient zich op tijd aan te melden. _______ is u reeds eerder medegedeeld.

42) _________ vind ik aardig, maar haar niet.
43) Ik ga volgende week met vakantie, ________ ik erg leuk vind.
44) U dient een grammatica aan te schaffen, zonder _______ u de taal niet kunt leren.
45) Het meisje gaat _________ met haar vrienden.
46) Heb je de trompet gehoord? Ja, ik heb _________ gehoord.
47) Hij heeft er vaak ________ getwijfeld of zijn beslissing goed was.
48) Ook al ben ik moe, ___________________________.

49) Ik kwam te laat __________ de trein vertraging had.
50) We gaan eten; ___________ dek ik de tafel.