Proszę wybrać jedną poprawną odpowiedź do każdego zdania.

Jeśli nie znasz odpowiedzi, opuść pytanie. Poziom trudność wzrasta dlatego możesz w dowolnym momencie przerwać rozwiązywanie testu i wysłać niepełny test.

*Imię i Nazwisko
*Email
Treść zapytania
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 13A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 13A.
*Pole obowiązkowe
1) Co to __________ ?
2) Anna ___________ kota.
3) Gdzie Pan _____________ ?
4) Ja nie ____________ po polsku.
5) Pani jest ____________ .
6) Polski jest ___________ .
7) Okno jest ___________ .
8) Bilety są ____________ .
9) Mam __________ buty.
10) To kwiaty ________ mamy.
11) ________ zdrowie.
12) To zależy _______ ciebie.
13) Patrzę __________ okno.

14) Przetłumacz _______ francuski.
15) Myślę _______ tobie.
16) Wychodzę _______ domu.
17) Idę ________ obiad.
18) Pracuję _______ granicą.
19) Mieszkam _______ mamy.
20) Zrób to dla __________ .
21) Byłem tu przed _________ .
22) Idę z ________ do kina.
23) To się _________ podoba.
24) Liczę na _________ .
25) Są tu __________ panie.
26) Mam _________ dzieci.
27) Widzę _____________ chłopców.
28) Otwieram wpół do ___________ .
29) _____________ napiszesz list, sprawdź adres.
30) Porozmawiamy _________ skończysz.
31) ______________ wiesz, że jadę do Polski?
32) ____________ chcesz, możemy iść razem.
33) Kto jest __________ , Anna czy Ewa?
34) - Czy jeszcze tam studiujesz? - Nie, _________________________ .
35) Babcia spędza cały czas ____________ w ogrodzie.
36) Kim był ten człowiek, ________________ ?
37) Za ten wazon zapłaciłem dziesięć ______________ .
38) Dlaczego nie odpowiadasz na moje _______________ ?
39) W tym bloku mieszkają ________________ rodziny z dziećmi.
40) Czekam na _______________________ .
41) Jego rodzice wracają jutro ____________________ .
42) Nie pamiętam, kim jest ten człowiek ________________ na przystanku.