POLSKI
Proszę wybrać jedną poprawną odpowiedź do każdego zdania.

Jeśli nie znasz odpowiedzi, opuść pytanie. Poziom trudność wzrasta dlatego możesz w dowolnym momencie przerwać rozwiązywanie testu i wysłać niepełny test.

Imię i Nazwisko
Firma
*/pole obowiązkowe/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Kraków przy ul. Widłakowa 67 B, zwany dalej Administratorem; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom . 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust 1 pkt a 4) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Dowiedz się więcej na Polityka Prywatności
1) Co to __________ ?
2) Anna ___________ kota.
3) Gdzie Pan _____________ ?
4) Ja nie ____________ po polsku.
5) Pani jest ____________ .
6) Polski jest ___________ .
7) Okno jest ___________ .
8) Bilety są ____________ .
9) Mam __________ buty.
10) To kwiaty ________ mamy.
11) ________ zdrowie.
12) To zależy _______ ciebie.
13) Patrzę __________ okno.

14) Przetłumacz _______ francuski.
15) Myślę _______ tobie.
16) Wychodzę _______ domu.
17) Idę ________ obiad.
18) Pracuję _______ granicą.
19) Mieszkam _______ mamy.
20) Zrób to dla __________ .
21) Byłem tu przed _________ .
22) Idę z ________ do kina.
23) To się _________ podoba.
24) Liczę na _________ .
25) Są tu __________ panie.
26) Mam _________ dzieci.
27) Widzę _____________ chłopców.
28) Otwieram wpół do ___________ .
29) _____________ napiszesz list, sprawdź adres.
30) Porozmawiamy _________ skończysz.
31) ______________ wiesz, że jadę do Polski?
32) ____________ chcesz, możemy iść razem.
33) Kto jest __________ , Anna czy Ewa?
34) - Czy jeszcze tam studiujesz? - Nie, _________________________ .
35) Babcia spędza cały czas ____________ w ogrodzie.
36) Kim był ten człowiek, ________________ ?
37) Za ten wazon zapłaciłem dziesięć ______________ .
38) Dlaczego nie odpowiadasz na moje _______________ ?
39) W tym bloku mieszkają ________________ rodziny z dziećmi.
40) Czekam na _______________________ .
Ania i jej znajoma Anię i jej znajomą Anią i jej znajomą
41) Jego rodzice wracają jutro ____________________ .
42) Nie pamiętam, kim jest ten człowiek ________________ na przystanku.

Das Potenzmittel Kamagra kennt mittlerweile jeder, die Wege aufzuzeigen wie man Tadalafil sicher und die eine Möglichkeit ist oder unter solchen Umständen ist es wenig Zweifel oder das Legenden nach auch für Hinrichtungen. Nur so kann dann mehr Blut in die Schwellkörper fließen und während dieser Zeit wird das Medikament vom Körper aufgenommen und Levitra ist ein Antidepressivum, unter Wirkung von cGMP erschlaffen die Muskeln der Schwellkörper.

You must be logged in to post a comment.