Test z języka rosyjskiego

Proszę wybrać jedną poprawną odpowiedź do każdego zdania.

Jeśli nie znasz odpowiedzi, opuść pytanie. Poziom trudność wzrasta dlatego możesz w dowolnym momencie przerwać rozwiązywanie testu i wysłać niepełny test.

*Imię i Nazwisko
*Email
Treść zapytania:
*/pole obowiązkowe/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Kraków przy ul. Widłakowa 67 B, zwany dalej Administratorem; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom . 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust 1 pkt a 4) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Dowiedz się więcej na Polityka Prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Kraków przy ul. Widłakowa 67 B, zwany dalej Administratorem; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom . 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust 1 pkt a 4) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Dowiedz się więcej na Polityka Prywatności
1) ____________ зовут Мария.
2) Сколько ______________ лет.
3) Я приехал в Москву ________________ .
4) Они обедают _________________ .
5) Анна идёт ______________ .
6) Мы купили ___________ .
7) Вы читаете _______________ .
8) Виктор разговаривает __________________ .
9) Сегодня у меня нет _______________________ .
10) В магазине не было ____________ .
11) Малыш очень похож __________________ .
12) Вы часто бываете _____________________ .

13) Вадим дал книгу ________________________ .
14) Неужели это памятник _______________________ .
15) Он отдыхает ______________________ .

16) Мама поставила вазу _______________________ .
17) После уроков дети идут ____________ .
18) Она повесила платье ____________ .
19) Здесь можно ______________ ?
20) Я вчера _____________ компьютер.
21) Я каждый день ____________ свежие газеты.
22) ________ каникул мы вернулись в город.
23) Мне надо пойти _______ врачу.
24) Она очень долго говорила _________ телефону.
25) Книга упала _______ стола.
26) Его бабушка живет недолеко _______ Москвы.
27) Я зайду к Вам ___________ три часа.
28) Она стоит _________ окна.
29) Все уже сидят _______ столом.
30) Она поедет _________ завтра.
31) Что они _________ делают?
32) Я сейчас много занимаюсь, __________________ у меня через нед
33) Дай _______ эту книгу?
34) В группе 24 ______________ .
35) Я прочитала много _________ .
36) В комнате 11 ___________ .
37) 7 ______________ .
38) На стене было 3 _________ .
39) Я хочу Вам сообщить о ________ , что было решено на с
40) _______________ фильм, мы вышли из кинотеатра.
41) Конференция, __________________ нашей компанией, была очень
42) Штрафные санкции условиями договора не ________________________ .
43) Вы должны _____________ доставку оборудования на дом.
44) Анны не будет сегодня, она _____________ .
45) Сегодня я была дома __________ .