Proszę wybrać jedną poprawną odpowiedź do każdego zdania.

Jeśli nie znasz odpowiedzi, opuść pytanie. Poziom trudność wzrasta dlatego możesz w dowolnym momencie przerwać rozwiązywanie testu i wysłać niepełny test.

*Imię i Nazwisko
*Email
Treść zapytania:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 13A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 13A.
*Pole obowiązkowe
1) ____________ зовут Мария.
2) Сколько ______________ лет.
3) Я приехал в Москву ________________ .
4) Они обедают _________________ .
5) Анна идёт ______________ .
6) Мы купили ___________ .
7) Вы читаете _______________ .
8) Виктор разговаривает __________________ .
9) Сегодня у меня нет _______________________ .
10) В магазине не было ____________ .
11) Малыш очень похож __________________ .
12) Вы часто бываете _____________________ .

13) Вадим дал книгу ________________________ .
14) Неужели это памятник _______________________ .
15) Он отдыхает ______________________ .

16) Мама поставила вазу _______________________ .
17) После уроков дети идут ____________ .
18) Она повесила платье ____________ .
19) Здесь можно ______________ ?
20) Я вчера _____________ компьютер.
21) Я каждый день ____________ свежие газеты.
22) ________ каникул мы вернулись в город.
23) Мне надо пойти _______ врачу.
24) Она очень долго говорила _________ телефону.
25) Книга упала _______ стола.
26) Его бабушка живет недолеко _______ Москвы.
27) Я зайду к Вам ___________ три часа.
28) Она стоит _________ окна.
29) Все уже сидят _______ столом.
30) Она поедет _________ завтра.
31) Что они _________ делают?
32) Я сейчас много занимаюсь, __________________ у меня через нед
33) Дай _______ эту книгу?
34) В группе 24 ______________ .
35) Я прочитала много _________ .
36) В комнате 11 ___________ .
37) 7 ______________ .
38) На стене было 3 _________ .
39) Я хочу Вам сообщить о ________ , что было решено на с
40) _______________ фильм, мы вышли из кинотеатра.
41) Конференция, __________________ нашей компанией, была очень
42) Штрафные санкции условиями договора не ________________________ .
43) Вы должны _____________ доставку оборудования на дом.
44) Анны не будет сегодня, она _____________ .
45) Сегодня я была дома __________ .