Test z języka hiszpańskiego

HISZPAŃSKI
Proszę wybrać jedną poprawną odpowiedź do każdego zdania.

*Imię i Nzawisko
*Email
Treść zapytania:
*/pole obowiązkowe/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Kraków przy ul. Widłakowa 67 B, zwany dalej Administratorem; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom . 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust 1 pkt a 4) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Dowiedz się więcej na Polityka Prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Everest Krzysztof Nowiński z siedzibą w Kraków przy ul. Widłakowa 67 B, zwany dalej Administratorem; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom . 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust 1 pkt a 4) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Dowiedz się więcej na Polityka Prywatności
1) Buenos días ¿Cómo se ...................... Usted?
2) ........................ es mi tía Juana.
3) Mis abuelos no .................. mucho dinero.
4) En esta ciudad no ..................... farmacia.
5) La mesa .............. amarilla y ............ en el dormitorio.
6) ¿............... hora es? ................ las cuatro y media.
7) .......... coche es mejor que el ................ .
8) Yo nunca tengo ................ tiempo ................. él.
9) Hoy por la mañana Juan .............................. la pierna.
10) Mañana ............... a comprar una casa.
11) .................. es tu número de teléfono?
12) .............. mi padre .............. gusta nadar.
13) Ayer mis amigos ....................... un accidente.
14) ¡.................. cuidado!
15) ¡No ........................ el cesped!
16) Si ...................... tú, ........................... este trabajo.
17) Cuando ................... 15 años, se ..................... con un español.
18) Se comporta como si ..................... todo.
19) Cuando ................... a casa, te ......................
20) Quiero que me ........................
21) No veo que ................... triste.
22) María dijo que el día anterior ................. una película muy buena.
23) Estoy de ................. contigo.
24) Su madre le dijo que no ..................... fuera.
25) Pon el abrigo antes de ........................
26) ¿Les doy la llave? No, no ..........................
27) Aunque ................. muy divertido, no querría salir con él.
28) Todos los ..................... me levanto a las siete
29) ¿Has estado ................................ en España?
30) No me gustan las playas. A mí ......................
31) Mi madre dijo que ................... a pasar las vacaciones en Perú.
32) ¿Quieres cerveza? Sí, ..................................
33) ................................ treinta grados bajo cero.
34) Esta semana llueve ................................
35) - ¡Imagínate, hoy he hablado con Julio Iglesias!

- .........................................
36) ¿...................... años tiene Usted?
37) Esta obra ................... pintada ............ Picasso.
38) Ayer le ........................... del trabajo.
39) Prefiero que no se lo ..........................
40) Mi padre es hombre ...............................